НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ

Кантората чрез нейните адвокати с дългогодишен опит е специализирана във водене на дела за обезщетения на пострадали при:

  • пътно-транспортно произшествие (ПТП)
  • трудова злополука
  • по дела за вреди от държавен произвол осъществяван от органи на МВР и прокуратура
  • вреди в следствие на бездействията на общината, като телесни повреди и повреди върху МПС от неподдържани пътища, тротоари и необезопасени ремонтни дейности
  • други инциденти, причинени от вещи или животни

Процесуалното представителство и консултациите от нашите адвокати по тези дела са безплатни .

Facebook