ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

Адвокатите в кантората ни консултират както работодатели , така и работници и служители на основата на действащите в страната нормативни актове, вътрешното и европейското законодателство и съдебната практика в областта на трудовото и осигурително право.

Правните съвети на кантората ни в тази сфера включват:

  • изготвяне на вътрешни актове на работодателя
  • изготвяне на договори за трудова заетост
  • решения в областта на човешките ресурси
  • прекратяване на трудови правоотношения
  • процесуално представителство при трудови злополуки
  • получаване на разрешения за работа на чужди граждани в България
  • разясняване правата на работника или служителя и даване на съвет как да ги реализира по най-добрият за него начин

Facebook