НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Ние оказваме компетентно и ефективно правно съдействие на клиентите ни във връзка с:

  • консултации от адвокат в областта на наказателното право и наказателния процес
  • съдействие от адвокат и защита на пострадали от престъпления лица
  • изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и други компетентни органи
  • процесуално представителство при конституиране на пострадали лица като граждански ищци и частни обвинители в наказателното производство
  • обжалване на неправомерно задържане от органите на МВР и други неправомерни репресивни действия на държавни органи
  • процесуално представителство по наказателни дела от адвокат във всички стадии на процеса
  • процесуално представителство на адвокат по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест
  • дела за обезщетение за вреди, причинени от държавни органи – незаконно обвинение и предаване на съд, незаконен арест и други

Facebook