МИГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ И ГРАЖДАНСТВО

Нашите специалисти предоставят правна помощ във връзка с:

  • получаване на разрешения за работа на чужди граждани в България, вкл. и на лица с български произход
  • разрешения за продължително или постоянно пребиваване на граждани от държави извън Европейския съюз
  • режим на престой в страната на граждани на Европейския съюз
  • процедура във връзка с придобиване на българско гражданство
  • придобиване на гражданство от чуждестранни инвеститори в страната

Facebook