ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Адвокатска кантора „Красимир Димитров и партньори” има богат опит в областта на изпълнителното производство, като добрата подготовка и експедитивността на нашите адвокати  гарантират, че правата и законните интереси на клиентите ни ще бъдат защитени и упражнени по най-добрия начин.

Ние оказваме правна помощ в следните сфери на изпълнителното производство:

  • консултации и участие в преговори относно отсрочване/разсрочване на задължения
  • проучване на имуществено състояние на длъжници
  • иницииране на производство по индивидуално принудително изпълнение
  • процесуално представителство по изпълнителни дела
  • събиране на безспорни вземания в чужбина

Facebook