ВЪЗЗИВНО И КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ

Кантората ни притежава изключително богат опит в процесуалното представителство по граждански, търговски и наказателни дела. Това дава основание на значителен брой клиенти да тъсят нашето съдействие при неблагоприятно развитие на процеса за тях за обжалване на съдебното решение пред втора инстанция, а също и за изготвяне на касационна жалба и изложение на основания за допускане до касационно обжалване. Процентът на допуснатите до касационно обжалване дела по изготвени от нас жалби е голям.

Facebook