Доц. д-р Красимир Димитров

 

Доц. Д-р Красимир Димитров

Преподавател по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” /от 1992 г./ и в Русенски университет „Ангел Кънчев” /от 1995г./  Преподавал е също така и в ЮФ на УНСС , ВТУ „св.св. Кирил и Методий“ и в други университети.

Специализирал е във Вашингтон и Ню Йорк /2002 г./
През май 2002 г. е избран от Народното събрание за член на Комисията за защита на личните данни и преизбран за втори мандат през декември 2007 г.

Представител на Република България в Работната група по защита на личните данни в Европейския съюз по чл. 29 от Директива на Европейския Парламент и на Съвета 95/46/ЕО /2005 – 2014г./

Сътрудник на Комисията по правни въпроси  в Народното събрание /2009-2016 г./ и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление /от 2017г./

Председател на Асоциацията на търговските арбитражи в България от 2016г.

Арбитър в Арбитражния съд при сдружение Европейска юридическа палата от 2014г.

Научните и професионалните му интереси  са в областта на нотариалното, семейното, наследственото право, облигационните отношения и защитата на личните данни, в които области са основните му публикации.
Автор е на книгите : „Нотариално право – Обща част“ /2009 г./ , „Правно положение на нотариуса и Нотариалната камара“ /2012 г./, „Нотариални производства“ /2013г./, както и на десетки студии и статии, публикувани в различни списания.
Бил е лектор на десетки семинари, организирани от Съюза на юристите в България, Нотариалната камара и отделните нотариални колегии.

Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 1998г.

 

Facebook