адвокат Богдан Иванов

Придобил магистърска степен по право във ВСУ „Черноризец Храбър“  през 2014г. Адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Специализира в областта на защита на лични данни, прилагане на разпоредбите на GDPR, международните икономически отношения, застрахователно и банково право,

Подготвя договори и консултира при сключване на сделки с недвижими имоти, регистрация и пререгистрация на търговски дружества, както и всички други документи, свързани с текущото обслужване на търговската дейност.

Facebook