Адвокат Виолета Николова

Адвокат Виолета Николова

 

Завършила Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2007 г.  Впоследствие преминава курсове по Юридически английски език.

От 2011 г. е член на Софийска адвокатска колегия.

Понастоящем е член на Управителния съвет на „Асоциация на жените предприемачи в България Селена“.

Основните сфери на практиката й включват: Облигационно и търговско право, застрахователно право, трудово право, вещно право, международно частно право и процесуално представителство в гражданския процес.

Консултира местни и чуждестранни физически и юридически лица, изготвя необходимите юридически документи и участва в преговори. Съдейства на млади предприемачи за регистрирането на търговско дружество. Извършва цялостно юридическо обслужване на дейността на търговските дружества.

Редовно осъществява процесуално представителство по граждански и търговски дела пред съда. Богатият й процесуален опит включва успешното завършване на голям брой дела, много от които се отличават с фактическа и правна сложност. Важна част от работата й е осъществяване на представителство в изпълнителното производство във връзка със събирането на присъдените вземания.

Виолета Николова има разнообразна практика в консултирането на физически и юридически лица  инвеститори във връзка с инвестиционните им намерения. Участвала е като обучител в проекти за подпомагане на млади предприемачи. Професионалният й опит включва и работа в екип за изготвянето на цялостни правни анализи (due diligence reports);

Facebook