Адвокат Мария Генчева

Придобива магистърска степен по право в РУ „Ангел Кънчев“ през 2002г.

Член на Софийска адвокатска колегия

Професионалната й дейност е ориентирана приоритетно към разрешаване проблемите на обикновения гражданин, но се развива и в областта на търговското право и дружествата с нестопанска цел.  Притежава богат професионален опит на юрист с 16 г. адвокатски стаж
Голяма част от клиентите и са пострадали при ПТП, които тя консултира и представлява до получаването на обезщетенията за причинените им вреди,пострадали от други видове непозволено увреждане – престъпления, трудови злополуки,  както и по дела за неизпълнени облигационни задължения.

От самото начало на своята дейност адвокат Генчева специализира и в областта на семейното право – бракоразводни дела, дела за издръжка -първоначални, за увеличаване и изпълнителни дела, дела за оспорване и установяване на произход, родителски права.

Facebook