Семейно и наследствено право

Тенденцията в европейските държави е производства, при които липсва правен спор между страните, да се решават пред нотариус

Възможно ли е разводите по взаимно съгласие да се извършват по извънсъдебен ред? Възможността разводите по взаимно съгласие да се извършват по извънсъдебен ред, като средство и за намаляване на натовареността на съдилищата, обсъдиха преди месец на форум български и испански нотариуси. Пред участниците в дискусията доц. д-р Красимир Димитров изнесе презентация „Брачни договори и споразумения на съпрузите при развод по взаимно съгласие по чл. 51 от Семейния кодекс“. Доц. Димитров разясни темата и за читателите на „Правен свят“. Доц. Димитров, какви…

Прочети още

Законът и ние: Имуществените отношения между съпрузите

Осем години след влизането в сила на новия Семеен кодекс, който уреди по нов начин имуществените отношения между съпрузите, какво показва статистиката по отношение на режима на брачен договор? Какви са европейските тенденции и може ли да се мисли за усъвършенстване на нормативната база? „Законът и ние“ търси отговор на тези въпроси в разговор с доц.д-р Красимир Димитров, преподавател по гражданско и семейно право в СУ „Св.Климент Охридски“.

Прочети още

Facebook