свидетелски показания за доказване плащане по сделки между роднини по права линия са недопустими

http://www.vks.bg/vks_p03.htm Ищците са наследници и синове на М. И. като всеки от тях наследява по 1/4 от имуществените права на наследодателя. Приживе М. И. чрез пълномощника си и трети син М. М. е продал на същия пълномощник и свой син процесния недивижим имот за сумата от 6139,10лв.. В пълномощното се съдържа клауза за договаряне сам със себе си, но не са уговорени правомощия за пълномощника да получава цената по договора и да прави писмено изявление за това(разписка). В нотариалния акт…

Прочети още

Приети са нови правила за обработване на лични данни от европейските институции

На 23 май 2018 г., представители на Съвета на ЕС и Европейския Парламент се споразумяха за нов Регламент относно боравенето с лични данни на ниво Европейски институции и от други органи на ЕС. Новите правила са съобразени с Общия регламент за защита на данните (GDPR), който влиза в сила на 25 май 2018 г. Новите разпоредби ще се прилагат за обработването на данни от институциите, органите и службите на Съюза. Разпоредбите ще увеличават нивото на защита на личните данни и…

Прочети още

10 ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Целта на настоящия документ е да подпомогне практическото прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679). Той е чисто информационен, няма задължителен характер и не претендира за изчерпателност. ЗАПОЗНАВАНЕ С НОВИТЕ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 1.1. Определяне на служители или екип, които да отговарят за привеждане на дейността на дружеството или организацията – администратор на лични данни, в съответствие с новите нор- мативни изисквания в областта на защитата на личните данни (ръководни служители,…

Прочети още

Тенденцията в европейските държави е производства, при които липсва правен спор между страните, да се решават пред нотариус

Възможно ли е разводите по взаимно съгласие да се извършват по извънсъдебен ред? Възможността разводите по взаимно съгласие да се извършват по извънсъдебен ред, като средство и за намаляване на натовареността на съдилищата, обсъдиха преди месец на форум български и испански нотариуси. Пред участниците в дискусията доц. д-р Красимир Димитров изнесе презентация „Брачни договори и споразумения на съпрузите при развод по взаимно съгласие по чл. 51 от Семейния кодекс“. Доц. Димитров разясни темата и за читателите на „Правен свят“. Доц. Димитров, какви…

Прочети още

Кой има право на обезщетение при пътно-транспортно произшествие и как да го получи?

Ако вие или ваш близък сте пострадали при катастрофа, трябва да знаете, че право на обезщетение има всяко трето лице с изключение на виновния за ПТП( пътно транспортно произшествие) водач. Това може да бъде: пострадал водач на лек автомобил, който не е виновен за ПТП (пътно транспортно произшествие) пострадал пътник без значение дали водачът на МПС е виновен за причиняването на инцидента пострадал пешеходец, велосипедист, мотоциклетист Право на обезщетение имате и ако сте пътник в автомобила и виновен за катастрофата…

Прочети още

Как да постъпим ако пострадаме при пътно-транспортно произшествие?

Обикновено си мислим, че на нас това няма да ни се случи, защото винаги сме внимателни като пешеходци и спазваме правилата когато управляваме автомобил, велосипед или мотоциклет. Но съвсем неочаквано и внезапно автомобил навлиза в лентата ви за движение и ви удря, без да имате възможност да реагирате или пък на пешеходната пътека спира автомобил, за да ви даде възможност да пресечете, тръгвате, но щом стъпите в следващата лента, друг автомобил с висока скорост ви помита. Озовавате се в болницата,…

Прочети още

Законът и ние: Имуществените отношения между съпрузите

Осем години след влизането в сила на новия Семеен кодекс, който уреди по нов начин имуществените отношения между съпрузите, какво показва статистиката по отношение на режима на брачен договор? Какви са европейските тенденции и може ли да се мисли за усъвършенстване на нормативната база? „Законът и ние“ търси отговор на тези въпроси в разговор с доц.д-р Красимир Димитров, преподавател по гражданско и семейно право в СУ „Св.Климент Охридски“.

Прочети още

Facebook