Непозволено увреждане

застрахователят дължи заплащане на лихви, ако не е определил обезщетение в срок и в случаите когато увреденото лице не е представило данни за банкова сметка

С решение №167 от 30.01.2020г. по т.д. №2273/18г. 2-ро т.о ВКС приема, че когато застрахователят е в забава по чл.497, ал.1 КЗ, но не е определил дължим размер на застрахователно обезщетение и оспорва изцяло претенцията на увреденото лице, включително в съдебното производство по чл.432, ал.1 КЗ, в хода на което е посочена от увредения банкова сметка за изплащане на застрахователното обезщетение, не е налице забава на кредитора по см. на чл.380, ал.3 КЗ за периода от изпадане на длъжника в…

Прочети още

общината отговаря както за вреди, настъпили при движение на МПС поради непочистването от сняг и/или лед на улично платно, така и за вреди, причинени на пешеходец поради придвижването му непочистен тротоар

Р Е Ш Е Н И Е № 124 София,18.07.2019 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на девети май две хиляди и деветнадесета година в състав: Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА Членове: АЛБЕНА БОНЕВА БОЯН ЦОНЕВ при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 3057 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното: Производство по чл.…

Прочети още

кой може да представлява лица в състояние на кома или тежка мозъчна травма

Временно изпълняваните настойнически, респ. попечителски функции по смисъла на чл. 159, ал. 1 СК, изр. последно включват и предявяване от временния настойник, респ. даване на съгласие от временния попечител за предявяване на иск по чл. 226 КЗ /отм./ за обезщетяване на претърпени вреди от лицето, което трябва да бъде поставено под настойничество или попечителство, при спазване на правилото на чл. 5, ал. 3 ЗЛС вр. чл. 3, ал. 2 ЗЛС и чл. 4, ал. 2 ЗЛС. Р Е Ш Е…

Прочети още

кой има право да получи обезщетение при смърт на близък при трудова злополука

интересно решение на ВКС, което коментира както правото на съжителстващата на съпружески начала жена да получи обезщетение, така  и проявената груба небрежност от страна на загиналият работник, която е основание за сериозно намаление на обезщетението Р Е Ш Е Н И Е № 115 гр. София, 15.11. 2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав: Председател: СВЕТЛА ДИМИТРОВА Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА…

Прочети още

Обезщетение за пострадал при катастрофа (ПТП) с пресичащо пътното платно животно

На територията на нашата страна последните няколко години зачестиха инцидентите с животни, блъснати на пътното платно . В следващият материал ще ви запознаем с един такъв случай от нашата практика, в който заведохме дело за присъждане на обезщетение на пострадала жена. Тя е пътувала в лек автомобил на предната дясна седалка до водача. Последният й спомен от инцидента е , че са пътували между две малки населени  места. От този момент жената няма спомен за катастрофата и се осъзнава едва в…

Прочети още

Кой има право на обезщетение при пътно-транспортно произшествие и как да го получи?

Ако вие или ваш близък сте пострадали при катастрофа, трябва да знаете, че право на обезщетение има всяко трето лице с изключение на виновния за ПТП( пътно транспортно произшествие) водач. Това може да бъде: пострадал водач на лек автомобил, който не е виновен за ПТП (пътно транспортно произшествие) пострадал пътник без значение дали водачът на МПС е виновен за причиняването на инцидента пострадал пешеходец, велосипедист, мотоциклетист Право на обезщетение имате и ако сте пътник в автомобила и виновен за катастрофата…

Прочети още

Как да постъпим ако пострадаме при пътно-транспортно произшествие?

Обикновено си мислим, че на нас това няма да ни се случи, защото винаги сме внимателни като пешеходци и спазваме правилата когато управляваме автомобил, велосипед или мотоциклет. Но съвсем неочаквано и внезапно автомобил навлиза в лентата ви за движение и ви удря, без да имате възможност да реагирате или пък на пешеходната пътека спира автомобил, за да ви даде възможност да пресечете, тръгвате, но щом стъпите в следващата лента, друг автомобил с висока скорост ви помита. Озовавате се в болницата,…

Прочети още

Facebook