Ако вие или ваш близък сте пострадали при катастрофа, трябва да знаете, че право на обезщетение има всяко трето лице с изключение на виновния за ПТП( пътно транспортно произшествие) водач.

Това може да бъде:

пострадал водач на лек автомобил, който не е виновен за ПТП (пътно транспортно произшествие)

пострадал пътник без значение дали водачът на МПС е виновен за причиняването на инцидента

пострадал пешеходец, велосипедист, мотоциклетист

Право на обезщетение имате и ако сте пътник в автомобила и виновен за катастрофата е водачът на автомобила, дори и ако това е вашият син, съпруг, брат, приятел. В този случай възниква въпросът: Но застрахователя няма ли да си иска от него платеното ми обезщетение? Не, няма, освен при някоя от тези три хипотези: водачът е шофирал след употреба на алкохол или наркотици, не притежава валидно свиделство за управление на МПС от съответната категория или управлява неизправно МПС, като е знаел за неизправността и произшествието е настъпило именно вследствие на тази неизправност.

Обезщетението за пострадалия обхваща както причинените вреди по автомобила, така и обезщетение за причинените ви увреждания на здравето и болките и страданията, които сте търпели вследствие на тях, а също така и направените разходи , свързани с лечението ви , както и пропуснатите ползи като загубата на доходи.

За да докажете направените разходи и да ги претендирате пред застрахователя е много важно да изисквате и фактура освен касов бон за всеки разход, както и писмен документ за всеки извършен медицински преглед с отразено заключение от лекаря.

В какъв срок трябва да си потърся обезщетението и как?

Давността за предявяване на иск за непозволено увреждане е 5 годишна, като трябва да се има предвид, че предявяването на доброволна претенция пред застрахователя не спира тази давност, нито пък воденото наказателно дело срещу виновния водач, което може да продължи повече от 5 години и така докато чака резултата му, пострадалият при пътно транспортно произшествие да се лиши от възможност да търси обезщетение.

С новият Кодекс за застраховането от 01.01.2016г., законодателят въведе задължителното изискване преди завеждане на дело срещу застраховател първо да се предяви извънсъдебна претенция до него, по която застрахователят е длъжен да се произнесе в тримесечен срок и едва ако няма произнасяне след изтичане на срока, отказано е обезщетение или пострадалият не е съгласен с предложеният му размер на обезщетение може да се обърне към съда.  Мораторна лихва върху обезщетението тече от деня на предявяване на претенцията към застрахователя.

Нашият съвет е да предявите претенцията си възможно най-скоро след произшествието, като не рискувате да се оправяте сами, а да се обърнете към адвокат, който е специалист в тази област и знае какви документи са нужни и как да се снабди с тях и най-важното какъв размер на обезщетение да поиска. Отивайки сами при застрахователя рискувате да поискате примерно 5000 лв. за увреждане при пътно транспортно произшествие, за което съдът присъжда не по-малко от 20 000 лв. , нали се сещате, че в такъв случай застрахователят няма да Ви плати повече отколкото сами сте поискали. На следващо място, застрахователят ще ви поиска документи, с които вие няма да можете или не знаете как  да се снабдите и така ще се стигне до отказ от изплащане на обезщетение при пътно транспортно произшествие . Тогава вие пак ще отидете при адвокат, но ще сте загубили много време и нерви, особено ако сте чакали да се възстановите и едва тогава да си потърсите правата.