Осем години след влизането в сила на новия Семеен кодекс, който уреди по нов начин имуществените отношения между съпрузите, какво показва статистиката по отношение на режима на брачен договор? Какви са европейските тенденции и може ли да се мисли за усъвършенстване на нормативната база? „Законът и ние“ търси отговор на тези въпроси в разговор с доц.д-р Красимир Димитров, преподавател по гражданско и семейно право в СУ „Св.Климент Охридски“.